Iklan

Nasional

Doa Himpunan Gus Musyrifin dalam PARUM PARAM SIREK II Singhasari

Admin
Senin, 11 Juli 2022, Juli 11, 2022 WIB Last Updated 2024-05-19T21:41:32Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Pasuruan - SANGAT PENTINGNYA DOA HIMPUNAN dan LINTAS AGAMA serta LINTAS ALIRAN KEPERCAYAAN hingga arah doa dari LINTAS SENI BUDAYA ADAT TRADISI dalam setiap tahapan proses membuat KERIS PUSAKA NUSANTARA NUSWANTARA, begitulah saran dari PAKAR dan Profesional EMPU Keris Kamardhikan, yaitu KRHT Sukoyo Hadinagoro (26/06/2022) di saksikan oleh Kawan dan Sahabat Beliau selama 35 thn  Hartono Nugroho  (78 thn), saat berkonsultasi di rumah Beliau di Mojosari Mojokerto, oleh Perwakilan Team Penggagas dan Pembuat KERIS PUSAKA KAMARDHIKAN NUSANTARA NUSWANTARA SINGHASARI, yang dipimpin langsung oleh Empu Keris Ki Arum Fanani dari SINGOSARI.

Purwosari Purworejo Pasuruan Jawa Timur, Selasa Wage, 12 Juli 2022 feat Sabtu Legi. 9 Juli 2022. 


Adapun Team Penggagas  Pembuat Keris Pusaka Kamardhikan Singhasari dan Perwakilan serta yang ikut dalam acara Konsultasi tersebut adalah Ki Arum Fanani, Ki Wandi, Ki Teguh Rustanto, Kanjeng Yusup Tanoko dan Guntur Bisowarno serta bersamaan dengan Kedatangan dari Rombongan lainnya yaitu Priyono, KRT. Wirodigdoyo/ Cipto Noegroho, R. Djoko Bambang Supriyanto bersama anaknya Kirana Wahyu Astagina, Ibu Indah, anaknya Tole Dharma.
Hal ini langsung di aplikasikan dan digunakan oleh Empu Keris Ki Arum Fanani pada acara  DOA dan NGAJI PARUM PARAM Saresehan SIREK 2 dengan TEMA API UNGGUN SEMANGAT, di Besalennya Condroaji Singosari Empu Fanani, yaitu Jalan Tumapel 67 Rt 01 Rw 06 Pagentan Singosari Kabupaten Malang, salah satunya di buka dan diawali Doa dan Mantra Himpunan oleh KRT. KH. Mukhammad Musyirifin Pujo Rekso Budoyo, S. Pd, dengan beragam doa dan arah doa di bawah ini :


Doa 

Pembuka


Wahai Allah Tuhan Yang Maha Mulia

Sungguh kami memuji dan menyanjung-Mu dengan segala puja, Engkaulah Pemilik Keagungan dan Singgasana, Pencipta dan Pemilik alam semesta, Pelimpah berjuta rahmat dan karunia, mentakdirkan kami di malam ini berkumpul dan berbagi rasa, dalam momentum :


Acara Ritual Api Unggun Semangat, Jam 19.00 - 20.30 WIB dan Acara PARUM PARAM Saresehan SIREK II, Jam 21.00 - 2.30 WIB, pada hari Rabu Pon, 6 Juli 2022, di Besalen Condroaji Singosari Jln. Tumapel 67 Rt 01 Rw 06 Pagentan Singosari Malang.


Bangkitkan Kebudayaan Raih Kejayaan, Api Semangat Spirit Kesadaran yang paling hakiki dari Nya dan yang paling aktual untuk di bhaktikan pada bagi sesama dan seluruh alam raya beserta segala isinya, yang pada malam ini diselenggarakanNya dalam seluruh rangkaian acara ini, semoga berkah dan rahmat-Mu terus menjelma, bercucuran kepada kami semua, Warga Masyarakat Kota Singhasari khususnya, warga Malang Raya dan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Masukkanlah kami semua dalam pemeliharaan-Mu yang tak pernah terlena. Wahai Allah Tuhan Penganugerah Kedamaian

Engkaulah Pemilik Kedamaian, dari Engkau lah bermula semua kedamaian, kepada-Mu bermuara semua kedamaian, hidupkanlah kami dalam suasana yang diliputi kedamaian, peliharalah negeri kami dalam keabadian persatuan dan kedamaian, lenyapkanlah semua pengganggu keharmonisan dan kedamaian, perteguhlah interaksi kami dalam keharmonisan, keakraban dan kekeluargaan, wahai yang Maha Agung Engkau lah Pemilik Singgasana dan Kemuliaan. 


Wahai Allah Tuhan Pemilik Nama-Nama Yang Indah 

Yang menganugerahi kami negeri yang sangat indah, kami mengetuk pintu-rahmat-Mu dengan tangan dan wajah tertengadah, bermohon karunia dan berkah-Mu melimpah, semoga Engkau hilangkan nestapa dan gundah, hindarkan semua bencana dan wabah, semoga pengabdian tertunaikan dengan mudah, mengabdi negeri dan rakyat dinilai ibadah, penuh harap pertolongan dan berkah-Mu melimpah. 


Wahai Allah Tuhan Pemilik Hikmah dan Kelembutan

Karuniakan kepada kami keluasan ilmu dan wawasan, hiasilah kami dengan kesabaran dan kelembutan, muliakanlah kedudukan kami dengan takwa dan kesalehan, perindahlah hidup kami dengan kesehatan dan keafiatan. tebarkanlah kepada kami nilai-nilai agama yang tertumbuh suburkan dan budaya bangsa yang terlestarikan, dalam kehidupan individu, berbangsa dan kemasyarakatan.


Wahai Allah Tuhan Yang Maha Melihat dan Maha Menampakkan

Tampakkan kepada kami kebenaran yang tak terhalangkan dan anugerahi kami mengikutinya dengan segenap daya dan kekuatan, perlihatkan pula kepada kami kebatilan yang tak tersamarkan, anugerahi kami menghindarinya dengan semua upaya dan kemampuan. Sertailah kami untuk menunaikan semua tugas yang diamanahkan, berharap tak sekejap pun Engkau biarkan kami dalam ketidak-berdayaan, dan sempurnakanlah semua ikhtiar dan pengabdian.


Wahai Allah Tuhan Yang Maha Pengampun

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua dan guru-guru kami, para tokoh bangsa dan pemimpin kami. Muliakanlah dan anugerahkanlah ganjaran bagi para pahlawan kusuma bangsa kami dengan surga-Mu yang terindah.
Wahai Allah Tuhan Yang Maha Kuat Dan Yang Maha Agung 

Kuatkanlah lahir dan batin kami, untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi 

Hukumlah kesalahan kami dengan ampunan Hukumlah kebodohan kami dengan kesadaran  Hukumlah kelalaian kami dengan kebahagiaan                                                                         Sentuhlah kami dengan cinta dan kasih sayang                                                                                 

Karena kami yaqin, Sesungguhnya rahmat dan ampunan-Mu jauh lebih besar dari seluruh khilaf dan dosa yang telah kami lakukan, serta semua yang ada dibawah kolong langit dan di atas butiran debu-debu bumi-Mu.  


Dilanjutkan Langsung dengan :


Doa / Mantra Jawa


SATUHU PINARINGAN DUMATENG KAWULO SEDOYO NIAT KAREP HAJAT LAN PANYUWUN KAWULO ALLAH KANG NGIJABAHI  ALLAH KANG KINABUL AKEN

KUN FAYAKUN ... 7X, 


RINEKSO DHENING GUSTI ALLAH, JINOGO DHENING MALAIKAT PAPAT, PINAYUNGAN DHENING PORO NABI LAN PORO WALI,                                                                                                LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR ROSULULLAH

INGSUN TADZALING DZAT KANG MOHO SUCI                                                                                KANG MOHO AMISESO                                                                                                                        KANG KUWOSO ANGANDIKO KUN FAYAKUN                                                                                     DADI SAK CIPTA INGSUN  ONO SAK SEDYA INGSUN                                                                                                              TUMEKO SAK KARSA INGSUN  METU SOKO KODRAT IRODAT INGSUN


ALLAHU  ALLAHU

YAMAROJA  JAROMAYA                                                                                                                                       YAMARANI - NIRAMAYA                                                                                                                                  YASILAPA  PALASIYA                                                                                                               YAMIRODA  DAROMIYA                                                                                                         YAMIDOSA  SADOMIYA                                                                                                                YADAYUDA  DAYUDAYA                                                                                                           YACIYACA  CAYACIYA                                                                                                                   YASIHAMA  MAHASIYA                                                                                                       


NGOTOBOGOMO - NYOYOJODOPO                                                                                  LOWOSOTODO  KOROCONOHOSYAHADAT PANETEP PANATAGAMA

Syahadatain Dan Doa (QS. An Naml, Ayat 30)


NIAT INGSUN, NGERAWUHI SYAHADAT PANETEP PANATAGAMA

ROH IDLOFI KANG DADI TELENGING ATI - KANG DADI PANCERING URIP

KANG DADI LAJERING ALLAH - KANG MADHEP MARING ALLAH

YO INGSUN SEJATINING MANUNGSO SAMPURNO

SELAMET DUNYO - SELAMET AKHIR

YEN ALUM SIRAMONO - YEN DHOYONG JEJEGNO

JEG  JEJEG SOKO KARSANING ALLAH                                                                                        

LAILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR ROSULULLAHSYAHADAT MATARAM


Bismillahir Rohmanir Rohim


Amit Pasang Aliman Tabik

Lillah Dalem Ratu Ing Mataram

Tinebihno Saking Siku Dendo

Ono Manten Anyar Ngetan Ngulon Parane

Den Iring Wali Sekawan - Inggih Puniko Syahadat Panetep Panatagama

Asyhadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah

Duh ... Gusti Allah Sing nDuweni Nabi Muhammad Ingkang Ngideni

- Shollallahu Alaa Sayyidina Muhammad - Shollallahu Alaihi wa Sallam 


Hu Ingsun Badan Sak Wantah - Sinami Karso Sukmo Linuwih

Kang Pinedah Roh Suci Sirrullah - Dzatullah  Sifatullah - Wujudullah

            Tinurutan Rohmat Allah - Tinunjung Derajat Allah

Laa Ilaha Illallahu Muhammadur Rosulullah

Laa Ilaha Illallahu Muhammadur Rosulullah


Patiqku Guling Wesi - Ranteku Jagat Wesi

Sing Manut Sak nJroning Puri - Sing Ora Manut Sak nJabane Puri

Juru Salam Roh Idlofi - Yo Aku Anak Turune Penerus Syahadat Panetep Panatagama - Yoiku Sultan Agung Ing Mataram

Laa Ilaha Illallahu Muhammadur Rosulullah

Laa Ilaha Illallahu Muhammadur Rosulullah
SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT                                                                                              PANGRUWATING DIYU                                                                                                              ING DDALEM MANEMBAH DUMATENG                                                                                          GUSTI ALLAH INGKANG MURBENG DUMADI


GEDHONG SUKMO TUTUP SUKMO - KANCING ROSO PURBO WASESO LANGGENG

YO INGSUN PANGERAN SADIRUM - TEKO JALEG LUNGO JALEG

SANG HYANG WURYAN - WURYAN KATON WURYAN KETEMU

ILLALLAH  ILLALLAH  ILLALLAH - SYAHADAT TANPO SYAHADU

ILA FISYRIKA ORA ONO ING PANGERAN - NANGING ALLAH KANG SINEMBAH

SATUHUNE DUH ALLAH - KAWULO MASRAH AKEN DUSO KAWULO

MUGI DIPUN NGAPUROO SAKATAHING DUSO KAWULO

KAWULO NYUWUN WILUJENG (7x)


AL FATIHAH.


Demikianlah lantunan rumusan arah doa dari salah satu himpunan doa doa serta mantra yang dikumandangkan di Acara PARUM PARAM DOA & NGAJI SIREK II,


pada :

hari Rabu pon 6 Juli 2022

Jam 19 00 - 20 30  WIB


Acara :  _Ritual_ Api Unggun Semangat.

Jam 21 00 - 22 00 WIB 


Acara  : Parum Param Sarasehan *SIREK* II

Tempat: besalen Condroaji Singosari jl Tumapel 67 RT 01 RW 06 Pagentan Singosari Malang.


Penulis & Aplikator : Guntur Bisowarno

Komentar

Tampilkan

Terkini